Central office

2 Lutskogo St. Lviv, Ukraine
79039
Ukraine
Monday
 • 09:00 - 18:00
Tuesday
 • 09:00 - 18:00
Wednesday
 • 09:00 - 18:00
Thursday
 • 09:00 - 18:00
Friday
 • 09:00 - 18:00
Saturday
 • -
Sunday
 • -

Mikro-F Kiev

Kyiv, Prospekt S. Bandery 20a
02000
Ukraine
Monday
 • 09:00 - 18:00
Tuesday
 • 09:00 - 18:00
Wednesday
 • 09:00 - 18:00
Thursday
 • 09:00 - 18:00
Friday
 • 09:00 - 18:00
Saturday
 • -
Sunday
 • -

Mikro-F Zaporozhye

Zaporozhye, street Subway highway 32
69000
Ukraine
Monday
 • 09:00 - 18:00
Tuesday
 • 09:00 - 18:00
Wednesday
 • 09:00 - 18:00
Thursday
 • 09:00 - 18:00
Friday
 • 09:00 - 18:00
Saturday
 • -
Sunday
 • -

Mikro-F Rivne

Rivne, ul. Kurchatova 18a
33017
Ukraine
Monday
 • 09:00 - 18:00
Tuesday
 • 09:00 - 18:00
Wednesday
 • 09:00 - 18:00
Thursday
 • 09:00 - 18:00
Friday
 • 09:00 - 18:00
Saturday
 • -
Sunday
 • -

Mikro-F Dnipro

Dnipro, pr.O. Polya, 50 g
49000
Ukraine
Monday
 • 09:00 - 18:00
Tuesday
 • 09:00 - 18:00
Wednesday
 • 09:00 - 18:00
Thursday
 • 09:00 - 18:00
Friday
 • 09:00 - 18:00
Saturday
 • -
Sunday
 • -

Mikro-F Kharkiv

Kharkiv, street Morozova, 6
61000
Ukraine
Monday
 • 09:00 - 18:00
Tuesday
 • 09:00 - 18:00
Wednesday
 • 09:00 - 18:00
Thursday
 • 09:00 - 18:00
Friday
 • 09:00 - 18:00
Saturday
 • -
Sunday
 • -